Close
Log In using Email

Sök först – Del 4: Att följa Jesus och lärjungaskapets pris

Sök först Del 4: Att följa Jesus och lärjungaskapets pris Matteusevangeliet 16:21-25 Predikan: Jakob Rönnerfors