Close
Log In using Email
Video positioning image

Tro och liv i hans namn, del 3: Jag är grinden / den gode herden

Del 3 av predikoserien Tro och Liv i Hans Namn Johannesevangeliet 10:1-11 Talare: Jakob Rönnerfors