Communities

Livet formas i gemenskap med andra.

Kyrka är en gemenskap av troende som tillsammans lär sig att följa Jesus i vår tid. När Anden gavs till församlingen på pingstdagen (Apg 2) så växte och formades gemenskaper av troende som tillsammans växer i tron, lever i kärlek och bär vittnesbördet om Guds kärlek uppenbarad i Jesus vidare till sin stad och hela världen. Kristet liv och efterföljelse formas i gemenskap.

Vi vill vara en kyrka som omfamnar livet, där vi lär oss att älska Gud, varandra och oss själva. Vi har en vision om en jordnära gemenskap som följer Jesus i vår stad. Storstaden är fragmenterad, mycket vill fånga vårt hjärta och vårt fokus. I en stad som Göteborg är gemenskapen avgörande där vi integreras i ett starkt ekosystem av relationer, grupper och vänskap där vi kan formas att följa Jesus i vår stad.

I CENTRO så vill vi omfamna gemenskap genom Community grupper som möts under veckorna och genom andra olika initiativ. Skriv ett meddelande på vår kontaksida om du önskar vara med i en Community grupp. Alla grupper har olika karaktär

Våra Community-ledare verkar för att skapa naturliga mötesplatser utanför gudstjänsten, där vi kan växa i relation, gemenskap och närhet till varandra.

Läs mer Om oss.