Sommar i Centro 2024
Homepage Header Brick

Gudstjänst: Söndagar 11:00

För att Guds vilja ska ske i Göteborg såsom i himlen

Vi är en jordnära kyrkogemenskap i hjärtat av Göteborg som bygger på kyrkans uråldriga rötter och bekännelse. Vår längtan är att varje dag leva ut kyrkans tidlösa men högst relevanta kärleksbudskap i vår stad. Som kyrka vill vi förenas med den bön och det uppdrag som Jesus gett sitt folk - att utbreda Guds rike och se Guds vilja ske på jorden såsom den sker i himlen.

Vår gemenskap består av människor från olika bakgrund och kulturer, i alla åldrar. Vår gudstjänstform är urgammal och nytänkande på samma gång och söndagen är hjärtslaget i veckans rytm - välkommen att fira den med oss!

"Låt ditt rike komma och din vilja ske på jorden så som i himlen."
Matt 6:10

GUDSTJÄNST
SÖNDAGAR 11:00
Walleriusgatan 1

Välkommen vare sig du varit med tidigare eller är ny för CENTRO - alla är välkomna!

Vad kan du förvänta dig på en söndag

I CENTRO vill vi förena arvet från kristendomens rika historia med de uttryck av tron som formas och växer fram idag. Våra gudstjänster är väl genomtänkta samtidigt som vi önskar stor öppenhet för den Helige Andes unika ledning. I allt är vårt fokus att evangelium ska stå i centrum och forma oss i vår längtan att följa Jesus i vår stad. Våra gudstjänster utgörs av lovsång och bön, bibelläsning, predikan, nattvard och alltid möjlighet till förbön med tron att Gud helar och befriar, vägleder och upprättar idag. Våra gudstjänster avslutas med enkel fika och gemenskap. Gudstjänsten är hjärtslaget i kyrkans liv och i vår vision att formas som gemenskap för att följa Jesus tillsammans. Förutom våra söndagar så samlas vi i Community-grupper för att gemensamt utforska och dela vår tro, våra liv och vardag. Här skapar vi en inkluderande plats där också människor nya för kyrkan kan upptäcka, utforska och fördjupa sin tro.

Välkommen med nu på söndag!

  

Vår vision

ATT GUDS RIKE FÅR KOMMA OCH GUDS VILJA FÅR SKE I GÖTEBORG SÅSOM I HIMLEN.

Genom en kyrka med fokus på det CENTRALA i kristen tro, som inte låter något skymma det.

Som INNERLIGT söker och TILLBER Gud, där förkunnelsen är livsförvandlande och ORUBBLIGT BIBLISK,
en blomstrande och jordnära GUDSRIKESGEMENSKAP av ANDEFYLLDA vardagskristna,
som FÖLJER JESUS i vår stad.

Blogg

Kom, låt oss stå upp och bygga
Praktiska tips som förbereder dig att komma stark ut på andra sidan Corona!
EASTER REVISITED
Stå inför Ordet
Mystery and care
För den här världens skull