Landala kapell, Kapellgången, Göteborg

Gudstjänst: Söndagar kl 14:00

En jordnära gemenskap som vill följa Jesus i vår stad

Vi är en jordnära kyrkogemenskap i hjärtat av Göteborg som bygger på kyrkans uråldriga rötter och bekännelse. Vår längtan är att i vardagen leva ut kyrkans tidlösa men högst relevanta kärleksbudskap i vår stad. Som kyrka vill vi förenas med den bön och det uppdrag som Jesus gett sitt folk - att utbreda Guds rike och se Guds vilja ske på jorden såsom den sker i himlen.

Vår gemenskap består av människor från olika bakgrund och kulturer, i alla åldrar. Vår gudstjänstform är urgammal och nytänkande på samma gång och är hjärtslaget i veckans rytm - välkommen att fira den med oss!

"Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen."

Vad kan du förvänta dig på en söndag

I CENTRO vill vi förena arvet från kristendomens rika historia med de uttryck av tron som formas och växer fram idag. Vår liturgi är väl genomtänkt samtidigt som den är öppen den Helige Andes unika ledning. I allt är vårt fokus att evangelium alltid ska stå i centrum och forma oss i vår längtan att följa Jesus i vår stad. Våra gudstjänster utgörs av lovsång, textläsning, skrivna och fria böner, textutläggande predikan, nattvard och alltid möjlighet till betjänande och förbön. Våra gudstjänster avslutas med möjlighet till fika och gemenskap. Gudstjänsten står i centrum i kyrkans liv och i vår vision att formas som gemenskap för att följa Jesus tillsammans. Välkommen med nu på söndag!

Blogg