Landala kapell, Kapellgången, Göteborg

Gudstjänst: Söndagar kl 14:00

En gudsrikesgemenskap som följer Jesus i vår stad

Vi är en jordnära kyrkogemenskap i hjärtat av Göteborg som bygger på kyrkans uråldriga rötter och bekännelse. Vår längtan är att varje dag leva ut kyrkans tidlösa men högst relevanta kärleksbudskap i vår stad. Som kyrka vill vi förenas med den bön och det uppdrag som Jesus gett sitt folk - att utbreda Guds rike och se Guds vilja ske på jorden såsom den sker i himlen.

Vår gemenskap består av människor från olika bakgrund och kulturer, i alla åldrar. Vår gudstjänstform är urgammal och nytänkande på samma gång och är hjärtslaget i veckans rytm - välkommen att fira den med oss!

"Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen."

Vad kan du förvänta dig på en söndag

I CENTRO vill vi förena arvet från kristendomens rika historia med de uttryck av tron som formas och växer fram idag. Våra gudstjänster är väl genomtänkta samtidigt som vi önskar stor öppenhet för den Helige Andes unika ledning. I allt är vårt fokus att evangelium ska stå i centrum och forma oss i vår längtan att följa Jesus i vår stad. Våra gudstjänster utgörs av lovsång och bön, textläsning, predikan, nattvard och alltid möjlighet till förbön med tron att Gud helar, vägleder och upprättar idag. Våra gudstjänster avslutas med enkel fika och gemenskap. Gudstjänsten står i centrum i kyrkans liv och i vår vision att formas som gemenskap för att följa Jesus tillsammans. Välkommen med nu på söndag!

Corona-anpassning
Vi är nu tillbaka och firar gudstjänster i Landala kapell. Vi följer FHM alla rekommendationer och har anpassat sittplatserna för att skapa rätt avstånd. För dig som är sjuk eller i riskgrupp så livesänder vi predikan på facebook och podcast läggs som vanligt ut efter varje gudstjänst.

Blogg