Söndagar

Söndagar

Gudstjänsten - I CENTRO vill vi förena arvet från kristendomens rika historia med de uttryck av tron som formas och växer fram idag. Våra gudstjänster präglas av enkelhet och öppenhet för den Helige Andes unika ledning och tilltal samtidigt som vi har en genomtänkt tanke med gudstjänstens olika delar. I allt är vårt fokus att evangelium ska stå i centrum och forma oss i vår längtan att följa Jesus i vår stad. Våra gudstjänster utgörs av lovsång, bekännelser, bön, textutläggande predikan, nattvard och alltid möjlighet till betjänande och förbön. Vi avslutar med en god kopp kaffe och skön gemenskap. Gudstjänsten står i centrum i kyrkans liv. Vi samlas för att växa och utrustas i vår tro och sändas ut i vår stad för att följa och leva för Jesus. Detta är den rörelse och rytm som vi vill leva i.

Enkelhet men också med eftertanke. Vi vill att gudstjänsten ska vara enkel, tillgänglig och livgivande samtidigt som den är genomtänkt - så att den gestaltar hela evangeliets berättelse om Skapelse, Fall, Försoning och Återupprättelse. Vi vill formas av evangeliet och låta budskapet om Guds nåd och kärlek personifierat i Jesus Kristus stå i centrum i allt vi gör så att hela gudstjänsten är centrerad kring Jesus Kristus världens hopp!

Barnen - Barnen är en viktig del av vårt gudstjänstliv. De är med de första 20-25 minuterna på den gemensamma gudstjänsten innan de går till KIDS-samlingen.

Läs mer om KIDS