Söndagar

Gudstjänsten - I CENTRO vill vi förena arvet från kristendomens rika historia med de uttryck av tron som formas och växer fram idag. Vår liturgi är väl genomtänkt samtidigt som den är öppen den Helige Andes unika ledning och tilltal. I allt är vårt fokus att evangelium ska stå i centrum och forma oss i vår längtan att följa Jesus i vår stad. Våra gudstjänster utgörs av lovsång, bekännelser, skrivna och fria böner, textutläggande predikan, nattvard och alltid möjlighet till betjänande och förbön. Vi avslutar med en god kopp kaffe och skön gemenskap. Gudstjänsten står i centrum i kyrkans liv. Vi samlas för att växa och utrustas i vår tro och sändas ut i vår stad för att följa och leva för Jesus. Detta är den rörelse och rytm som vi vill leva i.

Vi tror på liturgi - och att alla människor omges av liturgier, rytmer, mönster och traditioner som vi följer mer eller mindre medvetet. Liturgier formar oss, vår tro och våra liv. Därför är våra gudstjänster väl genomtänkta för att gestalta hela evangeliets berättelse om Skapelse, Fall, Försoning och Återupprättelse. Vi vill formas av evangeliet och låta budskapet om Guds nåd och kärlek personifierat i Jesus Kristus stå i centrum i allt vi gör så att hela gudstjänsten är centrerad kring Jesus Kristus världens hopp!

Barnen - Barnen är en viktig del av vårt gudstjänstliv. De är med de första 20 minuterna på den gemensamma gudstjänsten innan de går till KIDS-samlingen.

Läs mer om KIDS