Om oss

Vår vision

ATT GUDS RIKE FÅR KOMMA OCH
GUDS VILJA FÅR SKE I GÖTEBORG
SÅSOM I HIMLEN.

Genom en kyrka med fokus på det
CENTRALA i kristen tro, som inte
låter något skymma det.

Som INNERLIGT söker och
TILLBER Gud, där förkunnelsen
är livsförvandlande och
ORUBBLIGT BIBLISK,

en blomstrande och jordnära
GUDSRIKESGEMENSKAP av
ANDEFYLLDA vardagskristna,
som FÖLJER JESUS i vår stad.


Vårt team

Jakob Rönnerfors - Lead Pastor

Joel MacInnes, Tobias Bohlin - Lead Team


Våra kärnvärden

Guds rike vår vision -  Vi vill följa Jesus för att se hans rike komma och hans vilja  ske i vår stad och över hela jorden.

Anden och Ordet - Vi är en kyrka som vill vara orubbligt bibliska och kompromisslöst karismatiska.

Jordnära gudsrikesgemenskap - Vi är en kyrka som bejakar det mänskliga, Gud har skapat oss för att leva äkta och nära varandra. Han kallar oss att proklamera, förkroppsliga och utbreda sitt rike genom kyrkans gemenskap och uppdrag.

Teologisk relevans - Vi är en kyrka med Ordet i centrum, med genomtänkt och teologiskt förankrad undervisning.

Evangelium i centrum - Vi är en kyrka där evangelium är linsen genom vilket vi tolkar hela Ordet. Evangelium är hela berättelsen om hur Gud räddar mänskligheten; från skapelse och syndafall till försoningen och återupprättelsen av allt.

Organisk tillväxt - Vi är en kyrka med missionalt fokus som vill växa naturligt och i den takt som Gud låter det ske genom församlingstillväxt och församlingsplantering.

Hängiven tillbedjan - Vi är en kyrka där vår kärlek till Gud och vårt behov av Honom tar sig i uttryck i hängiven överlåtelse att följa Jesus och i innerlig lovsång, bön och tillbedjan.


Vår gemenskap

Livet formas i gemenskap - Vi vill vara en kyrka som omfamnar livet, där vi lär oss att älska Gud, varandra och oss själva. Vi har en vision om en jordnära gemenskap som följer Jesus i vår stad. Storstaden är fragmenterad, mycket vill fånga vårt hjärta och vårt fokus. Därför är gemenskapen med andra kristna syskon avgörande där vi får integreras i ett starkt ekosystem av relationer där vi kan formas att följa Jesus i vår stad.

I CENTRO utvecklas gemenskapen både genom ett kollektivt relationellt ansvar och genom det vi kallar för Community-grupper. Våra Community-ledare verkar för att skapa naturliga mötesplatser i vardagen, där vi kan växa i relation, gemenskap och närhet till varandra. Community-grupperna kan se ut på många olika sätt och vara centrerade kring måltidsgemenskap, aktiviteter/intressen, bibel och bön osv.

Youth har sina egna samlingar, på utvalda fredags- eller helgkvällar. Några gånger per termin sker också gemenskapsaktiviteter för barnen.


Vår teologi

Klassisk ortodoxi - Vi håller fast vid de klassiska kristna ekumeniska bekännelserna som väl uttrycks i den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen.

Reformatoriskt evangelikala - Vi har en bred reformatorisk förankring som väl uttrycks i reformationens begrepp: Skriften allena, Kristus allena, Tro allena, Nåd allena, Till Guds ära allena samt kyrkans behov av ständig reformation. Vi bekänner oss som en del av den globala evangelikala rörelsen vars teologiska betoningar väl uttrycks i Lausanne-deklarationen.

Ancient - Future - Vi vill förena kyrkans historiska rötter med Guds samtida verk för att möta framtiden. Vi söker bakåt och bygger framåt.

Baptistiska - Vi förkunnar och praktiserar endast troendedop genom nedsänkning. Dopet är nära kopplat till lärjungaskap och att följa Kristus. Vi välkomnar alla som bekänner sig som döpta till Kristus i Guds Faderns, Sonens och den Helige Andes namn som medlemmar.

Karismatiska - Vi bekänner oss till Andens aktiva verk i världen att återupprätta Guds skapelse, genom att på lika sätt utrusta och bemyndiga man och kvinna för missionsuppdragets stora kallelse. Anden kallar oss också till ett liv i gemenskap med varandra.

Missionala - Vår kallelse är följa Jesus ut i vår stad och till jordens yttersta gräns som vittnen för den uppståndne Jesus, plantera församlingar lokalt och globalt och verka för att Guds vilja får ske på jorden såsom i himlen.

CENTRO är en del av trossamfundet Pingst med fler än 400 församlingar i Sverige.