Kids

KIDS

Vi vill vara en kyrka för alla generationer.

Barn är en självklar del av församlings- och gudstjänstlivet. Vi vill att barnen ska ta plats, dela gudstjänstgemenskap med oss vuxna, men också ha egen verksamhet för deras behov.

Därför är barnen alltid med i början av den gemensamma gudstjänsten innan de går till Kids för egen bibelundervisning, sång, pyssel och lek.

Barnen följer en genomtänkt undervisningsplan för att få del av evangeliets centrala budskap i alla bibelberättelser på ett sätt som dom kan ta till sig. Barnen engageras alltid i samtal kring bibeltexterna och ofta så har pysslet koppling till det som man pratat om. Det är alltid också fruktstund i mitten av samlingen.

Kids slutar när gudstjänsten för de vuxna slutar, och då möts alla åldrar igen för en enkel fika och gemenskap.


Hösten 2021/Våren 2022

Vi har glädjen att ha många barn i vår kyrka och de har alltid roligt tillsammans oavsett ålder. Sedan uppstart av offentliga samlingar, efter att pandemin slog till, så har vi under gudstjänsttid ett enklare upplägg för barnen, med kort  samling, lek/pyssel/sport inne eller ute på lekplatsen - ofta har samlingen också bibelsamtal, undervisning osv.  Vi har också fler samlingar för barn och föräldrar utanför gudstjänsttid, t.ex. daglediga föräldrar och TGI Fridays för barn i skolåldern. Kontakta oss för mer information eller kom på våra gudstjänster så välkomnar vi er med glädje in i vår gemenskap och olika aktiviteter.