Kids

KIDS

En kyrka för alla generationer.

Söndagar

Barn är en självklar del av församlings- och gudstjänstlivet. Vi vill att barnen ska ta plats, dela gudstjänstgemenskap med oss vuxna, men också ha egen verksamhet för deras behov.

Därför är barnen alltid med i början av den gemensamma gudstjänsten innan de går till Kids för egen bibelundervisning, sång, pyssel och lek.

I våra samlingar är vårt mål att varje barn ska få känna sig sedda och älskade för dem de är. Undervisningens mål är att barnen ska få del av evangeliets centrala budskap genom alla bibelberättelser, på ett sätt som dom kan ta till sig. Barnen engageras alltid i samtal kring bibeltexterna och ofta så har aktiviteter och pyssel en koppling till det som man pratat om. Det är alltid också fruktstund i mitten av samlingen. Men lika viktigt är gemenskapsbygge och att ha kul tillsammans.

Kids slutar när gudstjänsten för de vuxna slutar, och då möts alla åldrar igen för en enkel fika och gemenskap.


Thank God It's Friday (TGIF) / TGIF Plus

Utvalda fredagar har vi samlingar för barn i skolåldern som vi kallar för TGIF. Barnen möts för gemenskap och ha kul tillsammans.

TGIF Plus är riktat för äldre barn och tonåringar.