Kids

Vi vill vara en kyrka för alla generationer.

Barn är en självklar del av församlings- och gudstjänstlivet. Vi vill att barnen ska ta plats, dela gudstjänstgemenskap med oss vuxna, men också ha egen verksamhet för deras behov.

Därför är barnen alltid med i början av den gemensamma gudstjänsten innan de går till Kids för egen bibelundervisning, sång, pyssel och lek.

Barnen följer en genomtänkt undervisningsplan för att få del av evangeliets centrala budskap i alla bibelberättelser på ett sätt som dom kan ta till sig. Barnen engageras alltid i samtal kring bibeltexterna och ofta så har pysslet koppling till det som man pratat om. Det är alltid också fruktstund i mitten av samlingen.

Kids slutar när gudstjänsten för de vuxna slutar, och då möts alla åldrar igen för en enkel fika och gemenskap.