Launch Sermon Player

Pastor Jakob Rönnerfors predikar utifrån Jesaja 41 om: Jesus i Kaoset, på temat “Var inte ängslig”.