Hur ska vi se på denna period vi är i?

Många av oss spenderar mer tid hemma, vi kanske umgås mindre med vänner och vi shoppar mindre. Många av oss arbetar mindre, vi spenderar mindre tid på resande till och från arbete och skola. Detta gäller inte alla, men många. Vi har mer icke-allokerad tid. För andra av oss, likt mig, så är arbetsbördan ungefär densamma och jag försöker att umgås lika mycket med vänner som förut – men ändå så är saker annorlunda.

Vad gör vi med denna nya tid i våra kalendrar som uppstått? Vad gör vi med detta annorlunda? Hur ser vi på den period vi är i?

Jag har märkt att vi lätt kan tendera att se tiden vi nu är i, som en passus från verkligheten, som ett vakum utanför det ”vanliga” livet. Och det finns något positivt med det. Vi för en välbehövlig paus från ”krav” och ”förväntningar” och från vardagens ibland hektiska rytm.

Men … och jag vill verkligen poängtera men … vi behöver inse att även om detta är ett tillfälligt tillstånd i världen så är livet just nu ingen passus utanför verkligheten, utan det som är just nu, det är vårt liv.

Det du gör nu. Det är ditt liv. De vanor du formar nu, de får du leva med sen. Det du sår nu. Det får du skörda sen.

Livet är. Och det är nu.

Det du bygger nu. Det har du att stå på sen.

Jag vill uppmuntra dig att medvetet bygga ditt liv nu, för det som kommer sen. Använd tiden nu för att investera i det du vill se mer av sen. Det är ett liv där vi, medvetet nu och här, lever det liv vi vill ha och på så vis  samtidigt bygger starkt för framtiden. För tiden på andra sidan Corona-lock-downs och restriktioner. På andra sidan permitteringar. De vanor du odlar nu och här bygger din framtid.

Investera i det du vill ha sen. Både i ditt andliga liv – men också förändringar som du drömmer om i ditt yrkesliv, familjeliv eller andra områden. Läs. Be. Studera. Umgås. (På alla kreativa sätt som är säkert i denna tid.) Investera i relationer. Familj. Partner. Dig själv.

Om du vill se din kyrka blomstra och om du själv vill vara en blomstrande del av den framöver – var det då också redan nu. Var med i bön. Var med online. Om du kan och du känner dig trygg, var med på gemenskaps-aktiviteter. Var aktiv i din kyrkas kommunikationskanaler. Var uppmuntrande. Fortsätt att ge. Ta del av undervisning. Be för dina vänner.

Var en aktiv del i att den kyrka du tillhör kommer starkare ur corona – för den här världens skull.

Gör beslut som bygger dig stark i nuet och stark för framtiden.
Prioritera nu – det som du vill prioritera post corona.

Praktiska tips som förbereder dig att komma stark ut på andra sidan Corona:

  • Läs bra böcker
  • Om du är frisk och känner det rätt – umgås med människor irl (men självklart med distans osv)
  • Delta aktivt i gudstjänstliv och församlingens samlingar – online och om du vill på andra sätt
  • Prioritera smågruppen (den mindre bönegemenskapen)
  • Ta stunder, gärna flera gånger i veckan, i tillbedjan. På Spotify eller kanske via många av de lovsångsvideos som finns på youtube.
  • Be för din kyrka och investera på de sätt du kan, för att kyrkan ska blomstra nu och framåt.
  • Skala bort sådant som du inte vill ha i ditt liv – gör det nu, inte efter Corona.

Och kom ihåg:

(Att) Han som verkar i oss med sin kraft … kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss, (och) han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus, i alla generationer i all evighet, amen. Efesierbrevet 3:20-21

 

Välsignelse/

Jakob Rönnerfors
Lead Pastor CENTRO