Stå inför Ordet

I CENTRO står vi upp när lyssnar till läsningen av predikans bibeltext. Varför?

Vi är övertygade om att det vi gör med vår kropp påverkar oss mer än vi kanske tror. Vi är inte överförtjusta i tanken att gudstjänstens liturgi är fylld av massa “kodade” ritualer med dold betydelse. Vi tror på gudstjänstens enkelhet att få komma samman som Guds folk för att tillbe, ta emot Guds Ord och gåvor och att låta Anden forma oss att följa Jesus i vår stad.

Men vi tror att det gör något med oss att ta emot bröd och vin varje vecka. Vi tror att det gör något med oss att tillsammans be med i texter ifrån Psaltaren. Vi tror att det gör något med oss att lyfta våra hjärtan och ibland också våra händer i tillbedjan inför Gud. På samma sätt tror vi att det gör något med oss att stå inför Guds Ord. Det är som att vi talar om för hela oss, vårt inre och vårt yttre, att orden vi hör är mer än alla andra ord vi hör under veckan. Vi ställer oss i respekt. Vi ställer oss också i förväntan. Förväntan att Ordet ska tala till oss. Forma oss. Ge oss liv.

Måste man stå upp. Men det är ändå något vi gillar, för vi tror att det påverkar oss, att låta Guds Ord få sticka ut bland alla andra ord.

Vår gudstjänst är “designad” med Guds Ord centralt. Vi ber Ordet tillsammans i början av vår gudstjänst, vi står upp inför Ordet och lyssnar till Ordets förkunnelse i mitten av vår gudstjänst och vi låter Ordet få landa i våra hjärtan och förvandla våra liv i tillbedjan och i förbönen och utsändandet i slutat av vår gudstjänst.

Kristi kyrka är ett Ordets och Andens folk …
… det vill vi förkroppsliga och omfamna på alla sätt vi kan.

Vad kan det få för betydelse i ditt liv? Hur formas ditt liv av Ordet? På vilket sätt sticker Guds Ord ut (mitt bland alla andra ord) i ditt liv? På vilket sätt talar du om för “hela” dig att Guds Ord har högre prio och högre auktoritet än alla andra ord?

Det är frågor vi behöver (och vill) leva med – för vi tror att Guds Ord är liv för oss!

Kärlek/Jakob Rönnerfors

Mystery and care

Mystery and care: A reflection on “The Mothers of Jesus”

We often use the word ‘mystery’ to refer to a situation or thing which seems to have no explanation, a situation or thing whose true significance seems to be hidden from us. When it comes to our approach to the biblical narrative, mystery remains a useful word because it reminds us that meaning is multi-layered, and that we possess a limited perspective that constrains our understanding.

To speak of mystery is to acknowledge that we do not have it all figured out, that God does not conform to our neat mental categories. (Thank God!) But to deem something as ‘mystery’ should not be an excuse to shy away from the search for understanding. To the contrary, mystery is an invitation to appreciate the delicate and complex ways in which God makes Himself known to us. As I see it, mystery is not so much about deciphering an encrypted message with the help of some esoteric code accessible only to experienced theologians. Rather, it is more about awakening from our absentmindedness to the subtle yet profound reality of the presence of God. To me, therefore, abiding in the mystery of God’s presence is not so much an issue of knowing as it is an issue of caring.

In our sermon series “The Mothers of Jesus,” we saw how destitute women such as Rahab, Ruth and Bathsheba forged improbable relations, overcame loss and abuse, saw their own lives turn into instruments of redemption, and became part of Jesus’ lineage. Their lives illustrate how what we care about is often more important than what we know. Notions of care are central to these women’s stories. Rahab did not know the God of the Israelites; she did not receive a revelation like Moses or Abraham. Yet she cared for the lives of the two spies, which counted for her as righteousness. Ruth did not know who the God of Naomi was, and yet she pledged allegiance to Him because she wanted to take care of her widowed mother-in-law. Bathsheba was a victim of the worst kind of abuse, yet she took care of David’s offspring.

It is a beautiful mystery how the stories of these women mingle with God’s redemptive story. That our lives are absorbed into the life of God, that our stories become enmeshed into God’s story is a mystery that first and foremost demands we answer the question: do we care?

Blogg written by: Ulises Navarro Aguiar

Listen to our preaching series on The mothers of Jesus [in Swedish].

För den här världens skull

Vi går nu in i en ny termin. Vi är kyrka utan avbrott för semestrar och ledighet, men verksamheten följer ändå naturligt den rytm som årets terminer innebär. Det ger varje ny termin en möjlighet att sätta ett specifikt fokus tillsammans som kyrka. I CENTRO vill vi att allt vi gör ska föra oss framåt i vår vision att vara ”en jordnära gemenskap som vill följa Jesus i vår stad” och ut över världen. Gud blev i Jesus ”jordnära”. Jesus visar att vår Gud inte enbart är en transcendent Gud långt borta, utan också en immanent Gud. En Gud som tog sin boning mitt i världen. Inom religionsfilosofin så pratar man om deism, en slags hållning att Gud bara är passivt närvarande i världen. Många kristna lever tyvärr sitt liv som om det vore sant. Vi vågar inte tro på en aktiv Gud, en närvarande Gud, en Gud som griper in och gör en skillnad i våra liv och i vår värld.

Jesus i sin person är ett bevis på att Gud inte bara är närvarande utan aktivt närvarande för att utföra sin vilja i världen. I Jesu översteprästerliga förbön i Johannes kapitel 17 kan vi läsa om Jesu vision att hans aktiva närvaro ska förkroppsligas av församlingen, av oss som tror. I våra ord och handlingar så verkar Gud aktivt för att uppenbara sig och sin vilja. Inte så att han begränsas av oss, men han låter oss få vara med som en katalysator för hans närvaro, tilltal och ingripande.

Det är stort.
Det är ansvar.

Jesus förväntar sig att vi som kristna följer honom. Kristna som gör som dom själva vill, som själva bestämmer vad som är ”bra” i Bibeln och inte, som är kristen på sina villkor – det är en främmande tanke för Jesus.

Jesus kallar oss att följa honom.
I allt.
Över allt.

Vi får följa honom ut i vår stad. Till våra arbetsplatser och skolor. Till våra kontaktytor. Till våra hem. Till våra vänner. Till våra grannar och till dom vi ännu inte känner.

Där vill han uppenbara sig. Och han vill använda oss.

I CENTRO börjar vi höstterminen 2018 med temat ”För den här världens skull”.
Jesus kallar oss att följa honom ut i vår stad – för den här världens skull!

Jag ber om en välsignad höst, där vi ska se Guds godhet och kärlek förvandla, upprätta och befria.

I kärlek/ Jakob Rönnerfors

Naturligt Övernaturligt

Kan det övernaturliga vara naturligt?

Snarare än ja och nej så är svaret på den frågan; det övernaturliga bör vara naturligt. I ett sådant påstående döljer sig två perspektiv. Dels perspektivet av att det bör vara naturligt att vi som kristna är med om och förväntar oss det övernaturliga. När man läser Bibeln i sin helhet, både GT och NT så ser vi hur Guds folk naturligt är med om den övernaturliga dimensionen. Vi ser det också i den tidiga församlingens framväxt beskrivet i Apostlagärningarna. Det övernaturliga var naturligt förekommande och de troende levde med en förväntan att det övernaturliga var naturligt.

Det andra perspektivet är hur vi tar oss an det övernaturliga. Det övernaturliga mår som bäst när det får ske i en naturlig miljö. Vi behöver inte pressa oss eller konstla till det, utan Anden verkar i och genom oss som troende oftast på ett alldeles naturligt sätt. När Paulus beskriver Andens gåvor så särskiljer han inte gåvor som vi skulle bedöma som mer naturliga från de som vi lätt bedömer som mer övernaturliga. Gåvor att vara generös, leda eller att tjäna andra blandas med gåvor att befria från onda andar, profetera och bota sjuka. Andens gåvor är gudomlig energi in i våra naturliga förmågor, ord och handlingar. Inte så att det är våra naturliga förmågor som är Andens gåvor. Men Andens gåvor är gudomlig energi som verkar i oss och genom våra naturliga handlingar och ord. Naturligt och övernaturligt.

Paulus slopar helt epiteten övernaturligt/naturligt när han undervisar om Andens gåvor i Nya Testamentets brev. Därför att ur Paulus perspektiv så är det övernaturliga helt enkelt tänkt att vara helt naturligt för oss som troende.

Vi bjuds av Anden in i detta liv.

Alltför ofta tror jag dock att vi som troende har en teoretisk bekännelse av att vi tror på Andens gåvor och på det övernaturliga. Men att vi i praktiken lever vi som om vi var cessationister (tron att det övernaturliga upphört). Andens gåvor och liv kommer inte trilla ner i knät på dig. Som vi redan sagt, vi förväntas att detta är naturligt för oss. Det är hög tid att vi som kristna och som kyrkor börjar att leva ut detta liv. Det sker högst naturligt i en böneatmosfär. Enskilt men kanske än hellre i gemenskap. När vi ber för varandra så är Anden verksam. Då kommer vi också att allsomoftast få uppleva hur Anden påtagligt börjar verka och tala genom oss. Att energi från Gud flödar genom våra händer när vi lägger dom på någon och ber till helande och förnyelse. Att Andens maningar och tilltal kommer till dig i bönen – och successivt så får vi lära oss att allt mer lyssna in Guds tilltal och växa i förmåga att förmedla tilltal på ett vist sätt. Allt så att det blir till uppbyggelse.

Jag tror på en förnyad härlighet över församlingen – där vi naturligt får ta oss an det övernaturliga. Det är oss givet och vi behöver inte kämpa – bara bejaka, vara öppna och leva ut Andens liv.

Ny undervisning ute!
På vår senaste bibelbrunch fokuserade vi just att gå mer på djupet vad gäller Andens gåvor och Andens liv. Välkommen att ta del av undervisningen från vår bibelbrunch 12 maj 2018. Två pass sprängfyllda med bibelundervisning och verkliga vittnesbörd ligger ute på podden och på vår hemsida. Lyssnar du via vår hemsida så kan du också ladda ner en studieguide för att enklare kunna hänga med och studera vidare själv. Lyssna nu >>

 

Guds rika välsignelse

Jakob Rönnerfors
Lead Pastor CENTRO

 

 

 

Imagine visiting a town at night that appears to have no lights, no televisions—not even alarm clocks. And then imagine learning that the town’s power supply is virtually infinite, but that no one in the town had thought to turn any of their electrical appliances on. Wouldn’t that town seem like a silly place to you? Yet the Church is all too often like that town. God has given us the power of His Spirit to fulfill His mission in the world, yet few Christians have even begun to depend on His power.

– Craig Keener

Conditioner and the Gospel

The other morning I was shampooing my hair as I usually do, the event was as always mundane and well … dull as usual. Until I noticed the conditioner standing on the shelf. Why not try it I thought. Oh how different the hair became afterwards: so soft, so easy to comb. It was a new experience, another level of my hair-experience-life. How could I have lived a life without this product? How could I have missed out on such hair-enhancement?

Jesus conversation with the Pharisee Nicodemus and the Samaritan woman in the gospel of John are transcending the good teacher paradigm. Let me explain: Both the Pharisee and the woman thought that Jesus just offered a new “hair product,” they were not really seeking a life-changing, life-turning event. Jesus the teacher they could accept, but not Jesus the Savior. They were still in the teacher paradigm, Jesus was a good guy, a great teacher and a miracle worker –  they said “amen” to all that. But Jesus is not interested in taking them to the next level. He is not into easy fixes.

Jesus is relentless. He does not accept the (too narrow) teacher epithet. He gracefully and respectfully invades our life. There is no middle ground when meeting Jesus. Nicodemus becomes quiet, the Samaritan woman does the opposite. No matter the response, when encountering Jesus it is difficult to stay the same. The message of Christianity is therefore deeply formative in its nature: it addresses the core of the human soul – its lays bare life’s emptiness without a Savior. That’s why a general shapeup won’t do with Jesus (actually nothing that mankind, individually or collectively, can accomplish is sufficient to achieve righteousness). The savior paradigm can only be reached through the receiving of the new birth as Jesus tells Nicodemus: “…no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit” (John 3:5).

Christians are people that have been birthed again, from worldly thought constructs, into His kingdom by believing that Jesus is the Savior that gives us life from above through His Spirit. They are people that no longer view Jesus only as a good teacher and a role model but as an all sufficient, all loving, all providing Savior. If Jesus is just a good teacher, it’s like you settle for new “hair products,” (outside change) when you need something far more life-changing (inside transformation).

Settle for nothing less than Jesus. Jesus the Savior.

 

Written by Pierre Nordling

Möten med Jesus

Vi är i påsktiden. Vi har lämnat fastetiden bakom oss. Fastetiden som är en tid av förberedelse, att förbereda våra hjärtan på att ta emot påskens fantastiska budskap.

Ibland är saker svåra att ta in. Man kan resa till en fantastisk plats, och man tycker att man borde känna mer eller vara mer lycklig. Man har det så bra att det är svårt att ta in. Så kan det vara med påsken. Jesu självuppoffrande och självutgivande kärlek är så gränslöst fantastisk att det nästan är svårt att ta in. Fastetiden hjälper oss. Den gör kontrasten tydlig.

Nu är vi inne i 40 dagar av firande. Ända fram till pingst. (Självklart firar vi detta året om 🙂 ) Firande att Jesus har uppstått. Firande över att inte långfredagen fick sista ordet. Firande att påskdagen kom. Firande av att Jesus visade sig för kvinnorna, för lärjungarna osv. Och firande över att människor som du och jag än idag får möta den levande Jesus.

I evangelierna får människor möta den fysiskt uppståndne Jesus. Men än idag så får vi möta Jesus till vår inre människa. Möten som inte på något sätt skulle vara svagare eller “sämre” … utan Jesus möter oss på djupet. Möten som ger en så stark övertygelse om att Jesus är uppstånden, att han är verklig och att han är vår frälsare.

På söndag (8/4) inleder vi vår nya serie “Möten med Jesus”. Möten hämtade från Johannesevangeliet.

Och det fantastiska är att Jesus än idag möter människor, för första gången … men för oss som redan mött Honom så får vi möta honom gång på gång, i vårt vardagsliv, i vårt andaktsliv och inte minst tillsammans i gudstjänsten. För där vi samlas i hans namn, där är han mitt ibland oss!

Kärlek/

Jakob Rönnerfors
Lead Pastor CENTRO

Resurrection

And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, “Why do you seek the living among the dead?”  (Luke 24:2-5 ESV)

 

Sometimes it is hard to imagine, for us moderns, what the news of the resurrection of Jesus meant to his followers on that first Easter. We are so far removed from the experiences of those first witnesses and have heard the story so many times that we often become desensitized to its original significance. This man, on whom the hopes of his followers were set as the liberating Messiah, had been abandoned by his friends and sentenced to death on a cross only a couple of days before. Jesus, a miracle worker who spoke with authority and challenged the religious and political establishment of his day, arousing both the most fervent devotion and bitter hatred, had ultimately been defeated by the powers that be. This left the crowds who followed him confused and disappointed, his enemies happily vindicated in their scorn towards him, and his closest friends and family sobbing in despair. Death seemed to have had the last word. Jesus had failed to shake up the status quo, and for those who had set their hopes on him, it meant going back to business as usual. The hope for change and transformation had died with Jesus on that cross. That’s why the women who prepared the spices and ointments for Jesus’ body were so perplexed and bewildered at the sight of the empty tomb, as was Peter when he ran to see for himself after hearing them.

Resurrection Sunday is a day of bewilderment and amazement, marvel and perplexity; all-too-human reactions to the strangeness and uniqueness of this event. I can only imagine the visceral joy and instinctive agitation experienced by those early witnesses, their adrenaline pumping as they grappled with the awe-striking news. Jesus is alive? Jesus is alive! Imagine the women walking (running?) back from the empty tomb to see the disciples with an indescribable lightness filling their whole being, their feet numbly trembling, their hearts racing, their intellects shaken. What had just happened? Imagine words failing them in their attempts to describe what they had just seen, their eyes filled with unspeakable hope and tears of joy running down their cheeks. He who was crucified is risen! Imagine the unquenchable bliss overcoming them despite of their witness being met with disbelief. These women couldn’t unsee what they had just seen. No one could take that away from them. Their world had been shattered down to pieces just a few days before, and from its ruins, a new world was being made before their eyes.

For Christians, the Resurrection is more than a historical event, it’s the recognition of a new arrangement of reality expressed in a new way of life. Death has no longer the last word. The hope of change and transformation becomes actualized. That is to say, Jesus brings new life, not only after we die, but presently in the here and now. As Peter Leithart puts it, Jesus rises bodily from the dead and his new life among us is the diffused new life of the Spirit of the Risen One. Thankfully, not only can we imagine the Resurrection, but we can fully participate in it.

 

Written by Ulises Navarro Aguiar

The Lamb

“Then Moses called all the elders of Israel, and said to them, ‘Select lambs for yourselves according to your families, and kill the passover lamb. Take a bunch of hyssop and dip it in the blood which is in the basin, and touch the lintel and the two doorposts with the blood which is in the basin; and none of you shall go out of the door of his house until the morning. For the Lord will pass through to slay the Egyptians; and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door, and will not allow the destroyer to enter your houses to slay you. You shall observe this rite as an ordinance for you and for your sons for ever. And when you come to the land which the Lord will give you, as he has promised, you shall keep this service. And when your children say to you, ‘What do you mean by this service?’ you shall say, ‘It is the sacrifice of the Lord’s passover, for he passed over the houses of the people of Israel in Egypt, when he slew the Egyptians but spared our houses.’ And the people bowed their heads and worshiped.” (Exodus 12:21-28)

 

Have you seen the movie Elysium (now on Netflix)? Matt Damon plays the renegade ex criminal who tries to change his ways by working a low-paid factory job. When by accident exposed to lethal radiation and just given a few days to live he tries desperately to get to outer space station Elysium – where the rich live comfortable lives away from poor earth. On Elysium every citizen has exclusive axess to medical-miracle-pods that can heal any injury or sickness. In a series of horrible events Damon’s character is given the choice to save either himself or provide healing to all people on earth. He does the brave and right thing and sacrifices himself. He dies a hero’s death.

This is the meaning of Easter – One dies for the many. The above Scripture is a forerunner to our Christian Easter. But why is a sacrifice needed? Why always this bloody ordeal, year after year?

Let me give you some context: It was through the blood of the lamb that Israel’s firstborns were saved in Egypt. No salvation was given without blood and sacrifice. In the same way there is a price to be paid for the wrongdoings of mankind, past and future. Where a debt is due, a price has to be paid. Death is coming to everyone sooner or later, this is the consequence of the fall of man.

In the text from Exodus death and judgement came sooner. In order for it to pass the Israelites, the sacrifice of the lamb erased the consequence of sin and the firstborns of the Israelites were spared. It was not because of the sinlessness and righteousness of the Israelites, but because of the sacrifice of the lamb and its blood.

Jesus is introducing the Institution of the Lord’s Supper during the celebration of the passover lamb. A mind-blowing timing. He directs our focus on himself when he says that the breaking of his body and the shedding of his blood is the new covenant (Luke 22:19-20). The Communion is deeply connected to the events of the Cross, where Jesus is going to be sacrificed like a passover lamb and His blood will let death pass from us on the day of judgement. He is the last passover lamb, but what a lamb!

Listen, it takes more than a lamb or a brave man to save humanity and restore broken relationships and health. Jesus gave up himself like a passover lamb, but his death was the last sacrifice ever needed. It took God’s all to do it. No work in all of history or creation is more important than the saving sacrificial death on the cross. Why? Because it restores all that is broken.

At the end scenes of Elysium the medical-miracle-pods are sent to the dying and sick population on earth for free. Because of the sacrifice of the one, healing came to the many. In the same way ,the consequence of the Lamb’s sacrifice on the cross changes everything.

(https://www.youtube.com/watch?v=f4gmgTebHog) (Elysium spoiler alert)

Written by Pierre Nordling

Korset

Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: “Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”  Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: “Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde.” Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: “Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!” Över honom fanns det också ett anslag: “Detta är judarnas kung.”

En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: “Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!” Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: “Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.” Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” 

Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: “Far, i dina händer överlämnar jag min ande.”  När han hade sagt detta, gav han upp andan.

När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: “Den mannen var verkligen rättfärdig.” När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen.  (Luk 23:32-49)

 

Rådsherrarnas tänkte precis så som vi människor ofta gör, på sig själva. På sina egna behov först. Jesu behov ur ett mänsklig synvinkel var uppenbart; att komma ner från korset. Och det snabbt. Rådsherrarna använde rätt ord om vad som just nu höll på att hända framför deras ögon. Men de blandade ihop ordningen på orden. Jesus var inte ute efter att rädda sig själv. Jesus var ute efter att rädda världen. Han hängde på korset för andra. Han hängde där för att precis det som rådsherrarna säger skulle gå i uppfyllelse, att ”andra” skulle bli frälsta.

Jesu Ord på korset är förbluffande. När Jesus ser på folket, på rådsherrarna, på soldaterna som spikat fast honom på korset, så brister han inte ut i ilska och förakt. Utan, – Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Dessa ord är rotade i en djup självuppoffrande och utgivande kärlek. Precis som hans kropp håller på att brista på korset, så är dessa Jesu ord ett uttryck för något mycket djupare som redan brustit – Guds hjärta. Jesus var inte intresserad av att hjälpa sig själv. Jesus kom för att hjälpa andra. Rövaren på korset hade rätt, Jesus hade bara kunnat lyfta ett finger, så hade en hel armé av änglar kommit för att rädda honom. Men nej. Jesus hängde inte där för att visa sin makt. Jesus hängde inte där för att hjälpa sig själv. Han hängde där för att frälsa dig och mig. Det var för just detta syfte han hade kommit. Det var för detta syfte som Gud blev människa. För att dö på ett kors. När han dog på korset så är det ett uttryck för ett hjärta som av kärlek brustit för en hel värld.

Förhänget var den vägg i templet som skiljde Guds närvaro från folket. När Jesus dör så brister denna vägg. Guds hjärta bryts för den värld han skapat och hans kärlek väller ut över en hel värld. En kärleksvåg som sedan dess genom Guds folk fortsätter att beröra världen.

Genom Jesus död och uppståndelse så riktas Guds kärlek mot dig. Kallelsen till dig och mig är att bejaka och uppleva denna gränslösa kärlek. Den kärlek som är så vid, så hög och så djup att den inte dömer de som hånar honom eller spikar upp honom på ett kors, utan som istället tillskriver nåd – Fader, förlåt dem.

När vi bejakar hans kärlek mot oss blir vi en del av den kärleksrörelse som han startade. Och vi kan leva våra liv så att också andra får se och uppleva Guds kärlek.

 

Skrivet av Jakob Rönnerfors

Gethsemane

Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, “Sit here while I go over there and pray.” He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me.” Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, “My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will.”  Then he returned to his disciples and found them sleeping. “Couldn’t you men keep watch with me for one hour?” he asked Peter. “Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.”He went away a second time and prayed, “My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done.” (Matt 26:36-42)

 

While reading the text about the garden of Gethsemane the thought wants to travel to another garden. The garden of Eden. In the first garden the human being did not trust that the way of God was best for her. So she went her own way. But she did not know the price of her choice. The human in the second garden knew exactly the price of His choice. Still he trusted that Gods way was the best.

So often I have questioned why God punished them so hard in Eden. After all they did not understand. No, they did not understad, so perhaps what God did was not a punishment at all, but a consequence, a necessary intervention. A rescue. Since he already knew who would take the real punishment of the human betrayal. Himself.

The human being does not understand the consequences of her actions. She does not have the full picture so she makes many mistakes. She hurts herself and others. She is strong sometimes and weak sometimes. She is wise sometimes and completely insane sometimes. He in the garden knows all this but he is still madly in love with her. He wants her back. And for that he must pay an inhumanly high price. That is why his body is shivering and anxiety is tormenting him as he pray to his Father for another solution. An other way to win her back. But there is no other way. He must be divorced from his Father, from life itself, and enter the darkness. All alone.

So he does it. He takes on all the crap that has ever happened and will happen och says “Father forgive them for they know not what they do” (Luke 23:34). He dies so that she can live.

So that their love story may never end. Ever.

At times it seems like God has left us with our madness and short-termism, but he has not. He is here. Creating beauty out of broken pieces. Again and again. Every little deception that would push her further away from him, righteousness himself, has no effect. Now, when Jesus through his death, has said an eternal “forgive her for she knows not what she does”, NOTHING can separate her from him. All that belongs to him now also belongs to her. He is her home. Their love will never end. His heart is aching of desire to receive her on the other side.

If she want it of course.

In the garden of Eden where the humans hid, God calls “Were are you?!” (Gen 3:9).  In the garden of Getsemane, it is as if Jesus answers “Here I am!”. He stepped into that shame-filled distance between them. When Jesus answers the Fathers question there is no shame, no guilt, no condemnation. No sin. It is all replaced by himself. In Him the human being is found, by their Creator, that has called on her heart for so long. In all her shortcomings she is devoured by love. There is no room for anything else.

Only love.

 

Written by Emelie Rönnerfors