Vi går nu in i en ny termin. Vi är kyrka utan avbrott för semestrar och ledighet, men verksamheten följer ändå naturligt den rytm som årets terminer innebär. Det ger varje ny termin en möjlighet att sätta ett specifikt fokus tillsammans som kyrka. I CENTRO vill vi att allt vi gör ska föra oss framåt i vår vision att vara ”en jordnära gemenskap som vill följa Jesus i vår stad” och ut över världen. Gud blev i Jesus ”jordnära”. Jesus visar att vår Gud inte enbart är en transcendent Gud långt borta, utan också en immanent Gud. En Gud som tog sin boning mitt i världen. Inom religionsfilosofin så pratar man om deism, en slags hållning att Gud bara är passivt närvarande i världen. Många kristna lever tyvärr sitt liv som om det vore sant. Vi vågar inte tro på en aktiv Gud, en närvarande Gud, en Gud som griper in och gör en skillnad i våra liv och i vår värld.

Jesus i sin person är ett bevis på att Gud inte bara är närvarande utan aktivt närvarande för att utföra sin vilja i världen. I Jesu översteprästerliga förbön i Johannes kapitel 17 kan vi läsa om Jesu vision att hans aktiva närvaro ska förkroppsligas av församlingen, av oss som tror. I våra ord och handlingar så verkar Gud aktivt för att uppenbara sig och sin vilja. Inte så att han begränsas av oss, men han låter oss få vara med som en katalysator för hans närvaro, tilltal och ingripande.

Det är stort.
Det är ansvar.

Jesus förväntar sig att vi som kristna följer honom. Kristna som gör som dom själva vill, som själva bestämmer vad som är ”bra” i Bibeln och inte, som är kristen på sina villkor – det är en främmande tanke för Jesus.

Jesus kallar oss att följa honom.
I allt.
Över allt.

Vi får följa honom ut i vår stad. Till våra arbetsplatser och skolor. Till våra kontaktytor. Till våra hem. Till våra vänner. Till våra grannar och till dom vi ännu inte känner.

Där vill han uppenbara sig. Och han vill använda oss.

I CENTRO börjar vi höstterminen 2018 med temat ”För den här världens skull”.
Jesus kallar oss att följa honom ut i vår stad – för den här världens skull!

Jag ber om en välsignad höst, där vi ska se Guds godhet och kärlek förvandla, upprätta och befria.

I kärlek/ Jakob Rönnerfors