Kan det övernaturliga vara naturligt?

Snarare än ja och nej så är svaret på den frågan; det övernaturliga bör vara naturligt. I ett sådant påstående döljer sig två perspektiv. Dels perspektivet av att det bör vara naturligt att vi som kristna är med om och förväntar oss det övernaturliga. När man läser Bibeln i sin helhet, både GT och NT så ser vi hur Guds folk naturligt är med om den övernaturliga dimensionen. Vi ser det också i den tidiga församlingens framväxt beskrivet i Apostlagärningarna. Det övernaturliga var naturligt förekommande och de troende levde med en förväntan att det övernaturliga var naturligt.

Det andra perspektivet är hur vi tar oss an det övernaturliga. Det övernaturliga mår som bäst när det får ske i en naturlig miljö. Vi behöver inte pressa oss eller konstla till det, utan Anden verkar i och genom oss som troende oftast på ett alldeles naturligt sätt. När Paulus beskriver Andens gåvor så särskiljer han inte gåvor som vi skulle bedöma som mer naturliga från de som vi lätt bedömer som mer övernaturliga. Gåvor att vara generös, leda eller att tjäna andra blandas med gåvor att befria från onda andar, profetera och bota sjuka. Andens gåvor är gudomlig energi in i våra naturliga förmågor, ord och handlingar. Inte så att det är våra naturliga förmågor som är Andens gåvor. Men Andens gåvor är gudomlig energi som verkar i oss och genom våra naturliga handlingar och ord. Naturligt och övernaturligt.

Paulus slopar helt epiteten övernaturligt/naturligt när han undervisar om Andens gåvor i Nya Testamentets brev. Därför att ur Paulus perspektiv så är det övernaturliga helt enkelt tänkt att vara helt naturligt för oss som troende.

Vi bjuds av Anden in i detta liv.

Alltför ofta tror jag dock att vi som troende har en teoretisk bekännelse av att vi tror på Andens gåvor och på det övernaturliga. Men att vi i praktiken lever vi som om vi var cessationister (tron att det övernaturliga upphört). Andens gåvor och liv kommer inte trilla ner i knät på dig. Som vi redan sagt, vi förväntas att detta är naturligt för oss. Det är hög tid att vi som kristna och som kyrkor börjar att leva ut detta liv. Det sker högst naturligt i en böneatmosfär. Enskilt men kanske än hellre i gemenskap. När vi ber för varandra så är Anden verksam. Då kommer vi också att allsomoftast få uppleva hur Anden påtagligt börjar verka och tala genom oss. Att energi från Gud flödar genom våra händer när vi lägger dom på någon och ber till helande och förnyelse. Att Andens maningar och tilltal kommer till dig i bönen – och successivt så får vi lära oss att allt mer lyssna in Guds tilltal och växa i förmåga att förmedla tilltal på ett vist sätt. Allt så att det blir till uppbyggelse.

Jag tror på en förnyad härlighet över församlingen – där vi naturligt får ta oss an det övernaturliga. Det är oss givet och vi behöver inte kämpa – bara bejaka, vara öppna och leva ut Andens liv.

Ny undervisning ute!
På vår senaste bibelbrunch fokuserade vi just att gå mer på djupet vad gäller Andens gåvor och Andens liv. Välkommen att ta del av undervisningen från vår bibelbrunch 12 maj 2018. Två pass sprängfyllda med bibelundervisning och verkliga vittnesbörd ligger ute på podden och på vår hemsida. Lyssnar du via vår hemsida så kan du också ladda ner en studieguide för att enklare kunna hänga med och studera vidare själv. Lyssna nu >>

 

Guds rika välsignelse

Jakob Rönnerfors
Lead Pastor CENTRO

 

 

 

Imagine visiting a town at night that appears to have no lights, no televisions—not even alarm clocks. And then imagine learning that the town’s power supply is virtually infinite, but that no one in the town had thought to turn any of their electrical appliances on. Wouldn’t that town seem like a silly place to you? Yet the Church is all too often like that town. God has given us the power of His Spirit to fulfill His mission in the world, yet few Christians have even begun to depend on His power.

– Craig Keener