“Kom, låt oss stå upp och bygga” – Nehemja
I vår bibelläsningsplan under sommaren från Nehemja så möts vi av en man drabbade av att Guds stad ligger i ruiner. De flesta verka sörja att saker inte är som de borde, att platsen för tillbedjan och platsen Gud gett folket att leva är i ruiner. Men inte många har modet eller initiativet till förändring för att bygga den framtid man önskar för sig och sina barn.
Gud kallar Nehemja. Gud väcker hans längtan. Och när Nehemja kliver fram och tar täten och kallar andra att haka på; “Kom, låt oss stå upp och bygga” – då vaknar också andra. Många sluter upp. Många vill vara med.
In i vår tid.
Det är lätt att gräma sig över att saker inte är som dom borde. I sitt liv, man skulle vilja leva på ett annat sätt. Likt Nehemja kan du faktiskt resa dig upp och börja bygga det liv som du önskar för dig och din familj och dina vänner. Det liv som Gud kallar dig till. Det är lätt att tänka att kyrka skulle vara annorlunda. Det är lätt att se framför sig hur en levande post-pandemi-kyrka skulle kunna se ut. Hur den skulle kunna beröra mig och min familj, hur den skulle kunna beröra mina vänner, staden och världen.
Idag kallar Gud oss, likt Nehemja, att inte bara tänka hur det skulle kunna vara – utan att du och jag, vi tillsammans kan få resa oss upp tillsammans och bygga. En spännande utmaning. Att med Gud som anförare få vara en aktiv del i att se Jesu kyrka förnyas i vår tid. En plats för oss att leva. En plats för oss och våra barn att växa i tro. En plats för oss att tillbe. En rörelse i världen för att välsigna staden. För att att beröra staden. För att se Guds rike ta plats i vår tid och beröra en efter en med Jesu livsförvandlande kärlek.
Inte kravfyllt. Utan lustfyllt. Drivna av nyfikenhet. Av upptäckarglädje. Och av kärlek. Gud i oss. Gud med oss.
“Kom, låt oss stå upp och bygga” – Nehemja
-Jakob Rönnerfors