I CENTRO står vi upp när lyssnar till läsningen av predikans bibeltext. Varför?

Vi är övertygade om att det vi gör med vår kropp påverkar oss mer än vi kanske tror. Vi är inte överförtjusta i tanken att gudstjänstens liturgi är fylld av massa “kodade” ritualer med dold betydelse. Vi tror på gudstjänstens enkelhet att få komma samman som Guds folk för att tillbe, ta emot Guds Ord och gåvor och att låta Anden forma oss att följa Jesus i vår stad.

Men vi tror att det gör något med oss att ta emot bröd och vin varje vecka. Vi tror att det gör något med oss att tillsammans be med i texter ifrån Psaltaren. Vi tror att det gör något med oss att lyfta våra hjärtan och ibland också våra händer i tillbedjan inför Gud. På samma sätt tror vi att det gör något med oss att stå inför Guds Ord. Det är som att vi talar om för hela oss, vårt inre och vårt yttre, att orden vi hör är mer än alla andra ord vi hör under veckan. Vi ställer oss i respekt. Vi ställer oss också i förväntan. Förväntan att Ordet ska tala till oss. Forma oss. Ge oss liv.

Måste man stå upp? Nej. Men det är ändå något vi gillar, för vi tror att det påverkar oss, att låta Guds Ord få sticka ut bland alla andra ord.

Vår gudstjänst är “designad” med Guds Ord centralt. Vi ber Ordet tillsammans i början av vår gudstjänst, vi står upp inför Ordet och lyssnar till Ordets förkunnelse i mitten av vår gudstjänst och vi låter Ordet få landa i våra hjärtan och förvandla våra liv i tillbedjan och i förbönen och utsändandet i slutat av vår gudstjänst.

Kristi kyrka är ett Ordets och Andens folk …
… det vill vi förkroppsliga och omfamna på alla sätt vi kan.

Vad kan det få för betydelse i ditt liv? Hur formas ditt liv av Ordet? På vilket sätt sticker Guds Ord ut (bland alla andra ord) i ditt liv? På vilket sätt talar du om för “hela” dig att Guds Ord har högre prio och högre auktoritet än alla andra ord?

Det är frågor vi behöver (och vill) leva med – för vi tror att Guds Ord är liv för oss!

Kärlek/Jakob Rönnerfors